หอมตะโกน Masque Milano Love Kills | L’Attesia มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำ #รีวิวน้ำหอม

Masque Milano Love Kills: A Fragrance of Passionate Contrasts

Masque Milano Love Kills captures the essence of intense, passionate love. This fragrance is a poetic representation of the duality in love – the beauty and the pain. It opens with a striking note of rose, symbolizing deep affection and romance. This is quickly followed by a bold contrast of sharp, almost metallic notes, representing the sting of love’s sometimes harsh reality. The dry down is a harmonious blend of musk and amber, leaving a lasting impression of warmth and depth. Love Kills is a fragrance for those who embrace love in all its complexities.

Masque Milano Love Kills คือกลิ่นหอมที่จับต้องได้ถึงหัวใจของความรักที่เข้มข้นและมีพลัง น้ำหอมนี้เป็นการแสดงออกทางกวีนิพนธ์ถึงความสองด้านในความรัก – ความงามและความเจ็บปวด มันเริ่มต้นด้วยกลิ่นโรสที่สื่อถึงความรักลึกซึ้งและโรแมนติก ตามด้วยความแตกต่างที่ชัดเจนด้วยกลิ่นที่คมชัด แทบเป็นเหล็ก แสดงถึงความเจ็บปวดที่บางครั้งเกิดจากความรัก กลิ่นที่ตกผลึกคือการผสมผสานที่ลงตัวของมัสค์และอำพัน ทิ้งให้ความอบอุ่นและความลึกล้ำที่ยาวนาน Love Kills เป็นน้ำหอมสำหรับผู้ที่ยอมรับความรักทุกมิติ

L’Attesa by Masque Milano: The Art of Anticipation

L’Attesa by Masque Milano is an olfactory embodiment of the sweet anticipation of a long-awaited moment. This fragrance is crafted around the concept of waiting – the build-up, the excitement, the eventual fulfillment. It opens with a lively burst of bergamot and neroli, capturing the exhilarating feeling of expectation. The heart features a rare and precious iris note, symbolizing elegance and patience. The base is a rich blend of leather and sandalwood, offering depth and warmth, mirroring the satisfaction of the awaited moment finally arriving. L’Attesa is a scent for those who appreciate the beauty in waiting and the fulfillment it brings.

L’Attesa โดย Masque Milano เป็นการสร้างสรรค์กลิ่นหอมที่สื่อถึงความหวานในการรอคอยช่วงเวลาที่เฝ้ารอมานาน น้ำหอมนี้ถูกออกแบบมาโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการรอคอย – การสร้างความตื่นเต้น ความกระตือรือร้น และการเติมเต็มที่เกิดขึ้นในที่สุด เริ่มต้นด้วยกลิ่นที่เฟื่องฟูของเบอร์กาม็อตและเนโรลี สะท้อนถึงความรู้สึกตื่นเต้นของการคาดหวัง หัวใจของกลิ่นคือกลิ่นไอริสที่หายากและมีค่า สื่อถึงความสง่างามและความอดทน กลิ่นฐานเป็นการผสมผสานที่ร่ำรวยของหนังและไม้จันทน์ นำเสนอความลึกล้ำและความอบอุ่น สะท้อนถึงความพึงพอใจเมื่อช่วงเวลาที่รอคอยมาถึง L’Attesa เป็นกลิ่นหอมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในความงามของการรอคอยและความเติมเต็มที่มันนำมา