เวอร์ชั่นนี้หอมสุด!! D&G Light Blue Forever for Her & Him #รีวิวน่ำหอม https://www.youtube.com/watch?v=L6fcGuhxs80